I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud.
Dette var i begyndelsen hos Gud. Alt er blevet
til ved det, og uden det blev intet til af det,
som er.
I det var liv, og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke
bugt med det.
(Johs. kap. 1, 1-5)

Ud af mørket fremstod en klan, seneca klan.
Og den var lyset, og ikke til at få bugt med.
(T. Larsen)

Tidspunket var den Herrens tid 1. januar 1979.
En tid hvor mænd var mænd og sten var sten.